16/19 - Elodie Guézou

Artistes: Yamil Falvella et Elodie Guézou

Photographe: Antoine Tyce