16/19 - Elodie Guézou

Elodie Guézou (16/19)
_

Artistes: Yamil Falvella et Elodie Guézou

Photographe: Antoine Tyce