Artistes: Yamil Falvella et Elodie Guézou

Photographe: Antoine Tyce